เข้าร่วม การประชมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรี่ย์ และจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


เข้าร่วม การประชมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรี่ย์ และจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ เข้าร่วม การประชมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรี่ย์ และจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง

เป็นประธาน ผ่านระบบ z00m conference เวลา ๑๓.๓O - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   164   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   140  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   130  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   114  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  92  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  81  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  80  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  69  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  68  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 900,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ