ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |   ข่าววันที่: 2021-10-13 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

วันที่ ๑ต ตุลาคม ๒๕ว๔ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสั่งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑ต ตุลาคม ๒๕ว๔ นายวีร์ กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสั่งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000