เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๕ ปี "ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๕ ปี "ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน" วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๙๕ ปี

"ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปด้วยกัน ก้าวสู่ประมงที่ยั่งยืน" โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบ z00m conference เวลา ๘.00 น. - 9๒.00 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   164   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   140  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   130  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   114  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  92  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  81  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  80  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  69  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  68  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 900,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "๑ เมษา วันข้...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ