ประกาศผลการคัดเลือกจัางเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ประกาศผลการคัดเลือกจัางเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.  นางสาวจันทิมา  เวชยม

2.  นางสาวจีราพร  ศรีชาติ

3.  นางสาวจินาพา  ธีระค้ำชู

4.  นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

5.  นายไทรรัตน์  ชูพูล

6.  นายสืบพงศ์  คงแก้ว

7.  นายจักรกริช  ทองมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ