ประกาศผลการคัดเลือกจัางเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ประกาศผลการคัดเลือกจัางเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.  นายนฤดล  อินทรโยธา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565   485   ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   190  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565   163  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565   153  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 6 กันยายน 2565   140  การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท...  137  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 มกราคม 2566   84  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565   81  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565   77  ข่าวสารการปฎิบัติงานประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ