คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงผ่านระบบ Single Window ๔ Fishing Fleet

 ด่านตรวจประมงชุมพร

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงผ่านระบบ Single Window ๔ Fishing Fleet  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-16  |   ข่าววันที่: 2018-12-16 |  อ่าน: 424 ครั้ง
 

คู่มือสำหรับประชน : การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงผ่านระบบ Single Window ๔ Fishing Fleet

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,822)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,358) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,125) รัชกาลที่ 10.. (1,115) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,091) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,076) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (970) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (930) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (926) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120