วันที่ 9 ตุลาคม 2561 จัดประชุม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงชุมพร


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 จัดประชุม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ ของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร จัดประชุมประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือ พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า - ออกท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2561 ของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ