ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์นำเรือพร้อมเครื่องมือทำการประมงที่ได้รับอนุญาต  มาให้ตรวจสอบก่อนออกไปทำการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้หากไม่ผ่านการตรวจเครื่องมือทำการประมง   จะไม่สามารถออกไปทำการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6