ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมงในการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-07  |   ข่าววันที่: 2018-03-15 |  อ่าน: 384 ครั้ง
 

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์นำเรือพร้อมเครื่องมือทำการประมงที่ได้รับอนุญาต  มาให้ตรวจสอบก่อนออกไปทำการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  ทั้งนี้หากไม่ผ่านการตรวจเครื่องมือทำการประมง   จะไม่สามารถออกไปทำการประมงตามที่ได้รับอนุญาตได้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,794)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,332) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,104) รัชกาลที่ 10.. (1,094) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,055) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,048) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (943) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (908) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (899) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (869)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120