ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 ราย

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 ราย 

บุคลากร

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |   ข่าววันที่: 2018-03-28 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย

          1. นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

          2. นางสาวจีราพร  ศรีชาติ

          3. นางสาวจันทิมา  เวชยม

          4. นางสาวกฤตยา  พร้อมสกุล

          5. นางสาวจินาพา  ธีระค้ำชู

          6. นางสาวบุญญาพร  สุดรัก

          7. นางสาวชุติมา  สุตราม

          8. นายไทรรัตน์  ชูพูล

          9. นายวุฒิชัย  อ่อนอินทร์

          10.นายสืบพงศ์  คงแก้ว

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ราย

          1. นางสาวบุศราพร  โรยภิรมย์

          2. นายพงษ์ศักดิ์  ลิ้มศิลา

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย

          1. นายสุรเชษฐ์  เมืองน้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,792)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,331) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,102) รัชกาลที่ 10.. (1,091) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,048) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,044) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (941) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (905) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (896) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (863)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120