กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ท่าเทียบเรือประมงบ้านปากคลองบางสน

 ด่านตรวจประมงชุมพร


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ท่าเทียบเรือประมงบ้านปากคลองบางสน 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง ครั้งที่ 3" วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ท่าเทียบเรือประมงบ้านปากคลองบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564   189   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   130  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   120  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   116  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  109  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   103  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   103  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   93  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   91  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ