กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตืการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลสะพลี

 ด่านตรวจประมงชุมพร


กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตืการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลสะพลี 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง ครั้งที่ 2" วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ