ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือประมง รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงชุมพร

ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือประมง รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-06  |   ข่าววันที่: 2017-10-06 |  อ่าน: 629 ครั้ง
 

          ประชุมบุคลากร ผู้ประกอบการเรือประมง ที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ แพปลา เรื่อง การเขียนบันทึกการทำการประมง  และการเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง  รวมถึง เริ่มการประเมินการจัดทำรายงาน ของท่าเทียบเรือ

การตรวจเอกสารและหลักฐาน

1. ใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

2. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง หรือเอกสาร หลักฐานว่าได้รับการตรวจมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง

3. แบบบันทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง (Landing Declaration : LD)

4. แบบสรุปรายวันบุนทึกข้อมูลเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายวัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง

5. สำเนาหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ที่ออกแบบเขียนมือ หรือแบบที่ออกในระบบ Thai Flag Catch Certificate

6. หนังสือกำกับการขนส่งสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมงทางรถ (กรณีมีการขนส่งสัตว์น้ำทางรถ)

 

***แจ้งผลการประเมิน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมงลงลายมือชื่อรับทราบ***

หากพบข้อบกพร่อง ให้ท่าเทียบเรือประมงจัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่อง และดำเนินการแก้ไขตามแผน

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนกรกฎาคม  2564  (174)   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564  (149)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ย... (139)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ย... (113)  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร... (112)  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมา... (110)  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนสิงหาคม  2564  (107)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564  (98)  กิจกรรมสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ให้กับร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเพาะเลี้ย... (83)  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564  (82)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120