ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

     1. นางสาวกฤตยา  พร้อมสกุล

     2. นางสาวจันทิมา  เวชยม

     3. นางสาวจินาพา  ธีระค้ำชู

     4. นางสาวจีราพร  ศรีชาติ

     5. นางสาวชุติมา  สุตราม

     6. นายไทรรัตน์  ชูพูล

     7. นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

     8. นางสาวบุญญาพร  สุดรัก

     9. นายวุฒิชัย  อ่อนอินทร์

     10. นายสืบพงศ์  คงแก้ว

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล

     1. นางสาวบุศราพร  โรยภิรมย์

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร

     1. นายสุรเชษฐ์  เมืองน้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564   189   ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565   129  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565   119  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565   115  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหตุอื่่นบนเร...  109  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564   103  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   102  รายงานประจำวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   92  ข้อมูลสถิติการแจ้งเรือเข้า-ออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   89  ข่าวสารการปฎิบัติงานรายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565   88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ