ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

     1. นางสาวกฤตยา  พร้อมสกุล

     2. นางสาวจันทิมา  เวชยม

     3. นางสาวจินาพา  ธีระค้ำชู

     4. นางสาวจีราพร  ศรีชาติ

     5. นางสาวชุติมา  สุตราม

     6. นายไทรรัตน์  ชูพูล

     7. นางสาวธิดารัตน์  หิรันรัตน์

     8. นางสาวบุญญาพร  สุดรัก

     9. นายวุฒิชัย  อ่อนอินทร์

     10. นายสืบพงศ์  คงแก้ว

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล

     1. นางสาวบุศราพร  โรยภิรมย์

 

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร

     1. นายสุรเชษฐ์  เมืองน้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ