ประกาศเจตนารมณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

ประกาศเจตนารมณ์ 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2021-01-20  |   ข่าววันที่: 2021-01-20 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 

จังหวัดตราดได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการในจังหวัดตราด ประกาศเจตนารมณ์ภายในใต้ชื่อ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2564"  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิคมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุทจริต เป็นไปตามหลักะรรมภิบาล ลดโอกาสรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกระดับ "งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"


 Tags

  •  บทความ
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2564 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2564 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบทดลอง งวด 1-16 ปี งบประมาณ 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย
  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (2,062)  ประวัติความเป็นมา.. (1,365) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,342) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,200) การติดต่อ.. (858) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (846) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (769) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (765) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (706) มาตรา 78.. (616) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (575) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (561) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (510) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (508) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (426) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (425) คชก.ระยะที่ 2.. (414) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (411) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (408) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (360)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000