คำขอเข้าใช้งาน APD

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

คำขอเข้าใช้งาน APD 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2020-08-05  |   ข่าววันที่: 2020-08-05 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมควรทราบ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200805101616_1_file.pdf


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,552)  ประวัติความเป็นมา.. (1,102) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (998) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (888) การติดต่อ.. (726) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (634) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (588) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (490) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (410) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (397) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (375) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (370) มาตรา 78.. (362) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (342) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (295) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (290) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (280) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (233) ประกาศเจตจำนงสุจริต .. (221)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000