โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-17  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 104 ครั้ง
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง โดยนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างพร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดย นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 500 ตัว บริเวณเกาะพร้าวนอก ภายในอ่าวสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา และกิจกรรมขอขมาแม่น้ำ ในกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูชีวิต หลังวิกฤติโควิด-19" ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวชุมชนบ้านสลักเพชร

 

 

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,552)  ประวัติความเป็นมา.. (1,102) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (998) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (888) การติดต่อ.. (726) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (634) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (588) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (490) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (410) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (397) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (375) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (370) มาตรา 78.. (362) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (342) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (296) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (290) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (280) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (233) ประกาศเจตจำนงสุจริต .. (221)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000