โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ HOT โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ..คลิก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหายาก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง โดยนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างพร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โดย นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ครู นักเรียนโรงเรียนวัดสลักเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชร โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาเก๋าปะการัง จำนวน 500 ตัว บริเวณเกาะพร้าวนอก ภายในอ่าวสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดสร้างบ้านปลา และกิจกรรมขอขมาแม่น้ำ ในกิจกรรม บวชป่า ปลูกป่า สืบชะตาสายน้ำ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูชีวิต หลังวิกฤติโควิด-19" ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของชาวชุมชนบ้านสลักเพชร

 

 

 

 

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   64   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   58  รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   55  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   50  รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   48  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   48  รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   48  รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565   40  รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   34  รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566   29
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน  จำนวนผู้อ่าน 66  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 64 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 55 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 50 รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566 รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 48 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 48 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 48 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 40 รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 34


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

  รายละเอียด 205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000  email  tratcas@gmail.com  โทรศัพท์ งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940  FAX โทรสาร : 039-510946  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6