การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ 19 มิถุนายน 2563

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200616152628_1_file.pdf


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,551)  ประวัติความเป็นมา.. (1,102) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (998) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (888) การติดต่อ.. (726) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (634) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (585) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (490) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (410) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (397) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (375) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (370) มาตรา 78.. (362) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (342) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (295) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (289) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (284) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (280) ประกวด "แปลงใหญ่สินค้าประมง".. (233) ประกาศเจตจำนงสุจริต .. (221)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000