การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |   ข่าววันที่: 2020-06-16 |  อ่าน: 553 ครั้ง
 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ 19 มิถุนายน 2563

http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200616152628_1_file.pdf


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (2,260)  ประวัติความเป็นมา.. (1,472) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,464) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,410) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (1,017) การติดต่อ.. (946) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (945) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (835) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (800) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (783) มาตรา 78.. (717) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (630) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (588) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (583) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (553) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (493) คชก.ระยะที่ 2.. (490) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (487) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (467) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (432)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000