ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-06  |   ข่าววันที่: 2018-09-06 |  อ่าน: 454 ครั้ง
 

ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้มีความประสงค์ให้กรมประมงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้านั้น

ผลการพิจารณามีลายละเอียดตาม link นี้

 ผลการพิจารณา เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า


 Tags

  •  บทความ
  • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกตุลาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 งบทดลอง งวด 1-16 ปี งบประมาณ 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย
  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,853)  ประวัติความเป็นมา.. (1,257) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,196) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,052) การติดต่อ.. (807) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (728) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (709) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (626) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (603) มาตรา 78.. (514) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (502) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (461) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (454) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (418) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (368) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (366) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (351) คชก.ระยะที่ 2.. (338) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (310) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (292)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000