ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 465 ครั้ง
 

ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (2,214)  ประวัติความเป็นมา.. (1,434) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (1,432) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (1,311) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (956) การติดต่อ.. (926) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (892) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (811) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (776) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (730) มาตรา 78.. (677) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (605) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (560) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (549) การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ.. (502) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (468) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (465) คชก.ระยะที่ 2.. (460) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (453) ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตฯทำการประมงพาณิชย์.. (409)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000