รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565 รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   58   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   57  รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   51  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   43  รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   40  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   33  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   31  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   31  รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   30  รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   21
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   133   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   58  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   57  รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2565   51  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   43  รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2565   40  การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม แบบผสมผสานในบ่อดิน   35  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   33  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2566   31  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ