รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2565 รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน  2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2565    141   คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสั...  141  รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   123  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   123  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   76  รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   74  ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราด...  72  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2565   66  สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากะรังจุดฟ้า   64  รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ