รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนตุลาคม  2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2565    143   คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสั...  142  รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   127  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   126  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   77  รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   75  ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราด...  74  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2565   69  สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากะรังจุดฟ้า   67  รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ