กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-22  |   ข่าววันที่: 2017-08-09 |  อ่าน: 220 ครั้ง
 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง สำนักงานเทศบาลนครระยอง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนี้

 • กุ้งกุลาดำ           จำนวน  1,000,000  ตัว
 • ปลากะพงขาว     จำนวน       10,000  ตัว
 • หอยหวาน           จำนวน       10,000  ตัว


 •  บทความ
 • การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปูม้า.. (11,303)  ม้าน้ำ.. (8,076) กุ้งแชบ๊วย.. (6,376) หมึกหอม.. (3,628) หอยหวาน.. (3,321) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,116) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,809) ประวัติความเป็นมา.. (1,617) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,605) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,356) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,278) ภารกิจและหน้าที่.. (1,270) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,141) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,066) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,007) .. (955) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (917) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (840) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (585) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (536)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

   หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000