แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-13  |   ข่าววันที่: 2017-07-13 |  อ่าน: 1,626 ครั้ง
 

ตามที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)   ซึ่งเป็นปลาในแถบทวีปแอฟริกา   หลุดรอดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศ รวมทั้งยังแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล แถบจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตกุ้งทะเลเป็นอย่างมาก นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

1.  ปลาหมอสีชนิด Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://fishbase.org/summary/Sarotherodon-melanotheron.html

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://news.thaipbs.or.th/content/263825

 

2.  ลักษณะของปลาหมอสีคางดำ

ปลาหมอสีคางดำมีต้นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกา มีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ ใต้ขากรรไกรล่างมีสีดำ มีความยาว 20 - 28 เซนติเมตร น้ำหนัก 25 - 50 กรัม กินสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นอาหาร สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มช่วงกว้าง 0 - 45 ppt พบได้ทั่วไปในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

 

3.  ขั้นตอนในการเตรียมบ่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

3.1  ลอกเลนพร้อมกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพราะเป็นที่อยู่ของศัตรูปลา เลนจะเป็นที่หมักหมมของอินทรีย์วัตถุและโรคปลา และตกแต่งบริเวณคันบ่อที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์

3.2  ควรตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 5 - 10 วัน แสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ในบ่อให้หมดไป

3.3  ใช้ปูนขาวอัตราส่วน 50 - 100 กิโลกรัม/ไร่ หรือมากกว่า ถ้าดินเป็นกรด ปูนขาวจะช่วยฆ่าเชื้อโรคศัตรูปลาและช่วยปรับสภาพดิน โดยหว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อ

3.4  สูบน้ำใส่บ่อควรกรองด้วยผ้ากรอง หรืออวนฟ้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไข่ และปลาหมอสีคางดำวัยอ่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง

3.5  ฆ่าปลาชนิดอื่นด้วยโล่ติ้น หรือกากชา อัตรา 5 - 10 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้ 5 - 7 วัน พิษของสารพิษจะสลายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ


  •  บทความ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (11,983)  ม้าน้ำ.. (8,906) กุ้งแชบ๊วย.. (6,800) หมึกหอม.. (3,803) หอยหวาน.. (3,519) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,302) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,905) ประวัติความเป็นมา.. (1,692) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,626) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,426) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,329) ภารกิจและหน้าที่.. (1,320) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,207) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,153) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,062) .. (1,008) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (973) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (862) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (598) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (555)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000