ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-29  |   ข่าววันที่: 2016-12-29 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,837)  ม้าน้ำ.. (7,494) กุ้งแชบ๊วย.. (6,047) หมึกหอม.. (3,523) หอยหวาน.. (3,212) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,035) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,762) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,592) ประวัติความเป็นมา.. (1,577) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,312) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,243) ภารกิจและหน้าที่.. (1,235) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,107) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,008) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (979) .. (927) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (893) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (831) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (574) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (517)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000