ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-30  |   ข่าววันที่: 2017-10-30 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

          ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง  ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  
เรื่อง  รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน นั้น
          บัดนี้  การเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการดังกล่าว  ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

          1.  นายปิยพงษ์           สุขสัมพันธ์
          2.  นางสาววรรยา        วิลาวรรณ์
          3.  นางสาวนิจวดี        ฤทธิสร
          4.  นางสาวสุนันนภา   สีนนท์
          5.  นางสาวผุสชา        ห่างภัย

          ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  2560

 


 Tags

  •  บทความ
  • การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (11,389)  ม้าน้ำ.. (8,161) กุ้งแชบ๊วย.. (6,431) หมึกหอม.. (3,649) หอยหวาน.. (3,345) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,128) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,826) ประวัติความเป็นมา.. (1,626) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,605) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,368) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,287) ภารกิจและหน้าที่.. (1,281) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,152) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,077) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,019) .. (967) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (936) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (843) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (585) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (538)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000