ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ 

งานพิธีการ

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-19 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ 19 กันยายน 2561 
เวลา 10.00 น. นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ กันยายน  ของทุกปี ณ อ่าวเก็บน้ำบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 ชลบุรี ส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอบ้านบึง อบต.คลองกิ่ว กลุ่มชาวประมง และชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำ นักเรียน นักศืกษาวิชาทหาร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้ดำรงสืบไป 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (864)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (809) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (701) อ่างคลองหลวง.. (669) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (643) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (628) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (624) กุ้งก้ามแดง.. (596) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (568) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (563) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (554) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (550) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (468) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (405) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (365) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (349) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (342) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (325) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (324) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (304)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000