สถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สถิติฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ. 2563