สถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ พ.ศ. 2563


สถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ พ.ศ. 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ พ.ศ. 2563