สถิติฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พ.ศ. 2563


สถิติฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พ.ศ. 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สถิติฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พ.ศ. 2563