สถิติหน่วยธุรกิจการประมง พ.ศ. 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สถิติหน่วยธุรกิจการประมง พ.ศ. 2563