20. ท่าเทียบเรือประมง

20. ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 19. สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 18. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 17. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 [2020-02-28 ] 16. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-28 ] 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-28 ] 14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-28 ] 13. จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) [2020-02-28 ] 12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-28 ] 10. การนำเข้า - ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-28 ] 9. จำนวนแปลงใหญ่ (2560 - 2563) [2020-02-28 ] 8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-28 ] 7. จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 6. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-28 ] 5. จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-28 ] 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  [2020-02-28 ] 3. จำนวน ท.บ.3 [2020-02-28 ] 2. จำนวน ท.บ.2 [2020-02-28 ] 1. จำนวน ทบ.1 [2020-02-28 ]
อ่านทั้งหมด 

20. ท่าเทียบเรือประมง 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 487 ครั้ง