ประกาศการป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน)

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ประกาศการป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-07  |   ข่าววันที่: 2018-08-07 |  อ่าน: 375 ครั้ง
 

จากข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศ ๗ วันข้างหน้า ของกรมอุตุวิทยา ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของภาคตะวันออก ในช่วง ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วง ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของพื้นที่ กับมีพายุฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว ๑๕ - ๑๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร อุณฆภูมิต่ำสุด ๒๒ - ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐ - ๓๔ องศาเซลเซียส

          ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ขอให้เกษตรกรชาวประมง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และโคลนถล่น บริเวณเขตพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝน ตามบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

          ๑.ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

           ๒.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

           ๓.จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื่นเขินออกเพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก

          ๔.จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในบ่อกรณีปริมาณน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างสะดวก

          ๕.เลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อจะได้ขึ้น ใช้ประโยชน์ก่อนการเกิดอุทกภัย

          ๖.เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดมาจำหน่าย หรือปริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อให้น้อยลง

          ๗.ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบอให้สูงพอกับปริมาณที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆมา

          ๘.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีไว้ให้พร้อม

          ๙.จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ ๕๐ – ๖๐ กิโลกรัมต่อไร่

          ๑๐.วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูฝน เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

          ๑๑. เมื่อเกิดภัยพิบัติให้แจ้งประมงอำเภอในพื้นที่ ประมงจังหวัดชลบุรี หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี

          สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงฟาร์มจระเข้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

          ๑.ระมัดระวังสอดส่องดูแลบ่อเลี้ยงให้มีสภาพแข็งแรง และสามรถป้องกันจระเข้หลุดรอดได้

          ๒.ให้ติดตามสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักตอลดเวลา เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในฟาร์มและระมัดระวังให้เป็นการล่วงหน้า

          ๓. อย่างเปิดบ่อ หรือคอกจระเข้ ทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแลเป็นอันขาด

          ๔. จัดบุคลากร คนงานดูแลเฝ้าระวังช่วงฤดูฝนตกหนัก และในการภาวะเกิดความเสี่ยงตอลดเวลา

          ๕. กรณีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน มีแนวโน้มที่น้ำจะท่วมบ่อหรือในบริเวณใกล้เคียง ขอให้ประสานสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือต่อไป

          ๖. กรณีเมื่อมีเหตุจระเข้หลุดออกจากฟาร์ม ขอให้รีบนายงานสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ทราบโดยด่วน ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๓๙๘๐๔๙ หรือ โทรสาร ๐๓๘ – ๓๙๘๐๕๐

 

          ส่วนเกษตรกรชาวประมงที่เลี้ยงหอยบริเวณชายฝั่ง ขอให้เร่งทยอยจับหอยที่ได้ขนาดออกจำหน่าย เพื่อลดผลกระทบหากเกิดภาวะน้ำทะเลเปลี่ยนสี แพลงก์ตอนตาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ ทำให้สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำอย่างเฉียบพลัน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (1,258)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (1,046) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (1,037) อ่างคลองหลวง.. (967) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (904) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เรื่อง การยกเลิกหนังสือรับรองความจำเป็น การขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด ภายใต้สถานการณ์ การระบาดข.. (871) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (858) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (840) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (798) กุ้งก้ามแดง.. (782) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (774) กรมประมง  เปิดให้ขอสินเชื่อ"โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง".. (767) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (743) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (734) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (683) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง สำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้าน .. (679) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (660) ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงาน และออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เล่มสีเหลือง.. (604) ขอยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์.. (560) การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2.. (552)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000