ประกาศการป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน)

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ประกาศการป้องกันสัตว์น้ำจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฤดูฝน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


จากข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศ ๗ วันข้างหน้า ของกรมอุตุวิทยา ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของภาคตะวันออก ในช่วง ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐-๗๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วง ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ - ๘๐ ของพื้นที่ กับมีพายุฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้  ความเร็ว ๑๕ - ๑๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร อุณฆภูมิต่ำสุด ๒๒ - ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐ - ๓๔ องศาเซลเซียส

          ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  ขอให้เกษตรกรชาวประมง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และโคลนถล่น บริเวณเขตพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝน ตามบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้

          ๑.ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

           ๒.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

           ๓.จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตื่นเขินออกเพื่อให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก

          ๔.จัดเตรียมเครื่องเพิ่มออกซิเจนไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์น้ำในบ่อกรณีปริมาณน้ำจากภายนอกไหลเข้าบ่ออย่างสะดวก

          ๕.เลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อจะได้ขึ้น ใช้ประโยชน์ก่อนการเกิดอุทกภัย

          ๖.เตรียมทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดมาจำหน่าย หรือปริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อให้น้อยลง

          ๗.ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบอให้สูงพอกับปริมาณที่เคยท่วมในปีที่ผ่านๆมา

          ๘.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีไว้ให้พร้อม

          ๙.จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ ๕๐ – ๖๐ กิโลกรัมต่อไร่

          ๑๐.วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และฤดูฝน เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

          ๑๑. เมื่อเกิดภัยพิบัติให้แจ้งประมงอำเภอในพื้นที่ ประมงจังหวัดชลบุรี หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี

          สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงฟาร์มจระเข้ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

          ๑.ระมัดระวังสอดส่องดูแลบ่อเลี้ยงให้มีสภาพแข็งแรง และสามรถป้องกันจระเข้หลุดรอดได้

          ๒.ให้ติดตามสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักตอลดเวลา เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขังในฟาร์มและระมัดระวังให้เป็นการล่วงหน้า

          ๓. อย่างเปิดบ่อ หรือคอกจระเข้ ทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแลเป็นอันขาด

          ๔. จัดบุคลากร คนงานดูแลเฝ้าระวังช่วงฤดูฝนตกหนัก และในการภาวะเกิดความเสี่ยงตอลดเวลา

          ๕. กรณีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน มีแนวโน้มที่น้ำจะท่วมบ่อหรือในบริเวณใกล้เคียง ขอให้ประสานสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือต่อไป

          ๖. กรณีเมื่อมีเหตุจระเข้หลุดออกจากฟาร์ม ขอให้รีบนายงานสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ทราบโดยด่วน ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ – ๓๙๘๐๔๙ หรือ โทรสาร ๐๓๘ – ๓๙๘๐๕๐

 

          ส่วนเกษตรกรชาวประมงที่เลี้ยงหอยบริเวณชายฝั่ง ขอให้เร่งทยอยจับหอยที่ได้ขนาดออกจำหน่าย เพื่อลดผลกระทบหากเกิดภาวะน้ำทะเลเปลี่ยนสี แพลงก์ตอนตาย ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ ทำให้สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำอย่างเฉียบพลัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32    671   สินค้าประมงของจังหวัดชลบุรีที่ได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อการบริโภ...  332  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลปรกฟ้า ในวันที่ 13...  292  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข...  268  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (60/2565) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565   234  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพ...  233  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   220  วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายกตัญญู ทองภู่ นักวิชา...  199  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อบต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี   185  ขอเรียนเชิญสั่งจองเช่าบูชาพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืน(พระปางคันธารราษฎร์)    182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ