มอบโลห์เกียรติบัตร

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

มอบโลห์เกียรติบัตร 

งานกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-25  |   ข่าววันที่: 2018-09-25 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ 25กันยายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี นำเกษตรกรโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2561 และเกษตรกรศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่ายประมง )เข้ารับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร กับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ห้องชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (904)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (837) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (731) อ่างคลองหลวง.. (716) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (663) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (660) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (655) กุ้งก้ามแดง.. (618) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (606) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (590) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (590) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (575) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (501) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (432) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (382) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (365) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (359) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (347) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (341) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (327)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000