ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ข้อมูลจำนวนเรือประมง ประเภทเรือ เรือกลประมงทะเล ประเภทการใช้ ทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี

ขนาดเรือ
จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป)
96
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 153
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 1,782
รวม 2,031

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

ขนาดเรือ
จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป) 30
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 64
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 974
รวม 1,068
 

 

จำนวนเรือประมงในจังหวัดชลบุรีจำนวนเรือประมงในจังหวัดชลบุรี

 

ขนาดเรือ จำนวน (ลำ)
ชั้น 1 (60 ตันกรอสขึ้นไป)ชั้น
126
ชั้น 2 (10 – ต่ำกว่า 60 ตันกรอส) 217
ชั้น 3 (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) 2,756
รวม 3,099

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ fisherman shop@chonburi  ในงานกลุ่มเวทีขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง ...  299   กรมประมงขอแจ้งการขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ...  282  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด  จังหวัดชลบุรี ...  224  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...  214  โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...  193  แจ้งเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ "เรื่อง การแอบอ้างเพื่อรับการสนับสนุนการ...  142  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี   132  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปร...  131  รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและสิ่งที่เกี่ยวข้อง   125  ปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000    fpo-chonburi@dof.in.th   038398049   038398050   แฟนเพจ