ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามพื้นที่ระดับตำบลและประเภทข้อมูล ข้อมูลณวันที่ 30 กรกฎาคม 2564


[2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. [2023-03-07] วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพานทอง.. [2023-03-07] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/256.. [2023-03-06] ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดเครื่องมือทำการประมง.. [2023-03-06] ประชุมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซ.. [2023-02-28] ออกหน่วยบริการเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลบางหัก อำเภอพาน.. อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามพื้นที่ระดับตำบลและประเภทข้อมูล ข้อมูลณวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามพื้นที่ระดับตำบลและประเภทข้อมูล ข้อมูลณวันที่ 30 กรกฎาคม 2564