จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี


จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้น 13 แห่ง สามารถแบ่งตามอำเภอได้ ดังนี้ 

อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ใน ตบางพระ อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ต.บึง อ.ศรีราชา

อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ต.บึง อ.ศรีราชา

อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง

อ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อำเภอบ้านบึง

อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง

อำเภอเกาะจันทร์      

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอสัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ