จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-09-10 ] แนวทางการดำเนินการเพิ่มเรือ.. [2021-09-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี จัดวางถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถว.. [2021-08-10 ] สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปี 2564.. [2021-08-10 ] เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-08-09 ] ข้อมูล 1 ตำบล.. [2021-08-09 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเ.. [2021-08-05 ] ข้อมูลฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564.. [2021-08-04 ] สรุปข้อมูลหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ.. [2021-08-03 ] รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดชลบุร.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 131 ครั้ง

 

จังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้น 13 แห่ง สามารถแบ่งตามอำเภอได้ ดังนี้ 

อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ใน ตบางพระ อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ต.บึง อ.ศรีราชา

อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ต.บึง อ.ศรีราชา

อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง

อ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อำเภอบ้านบึง

อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง

อำเภอเกาะจันทร์      

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอสัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ