จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี


[2023-03-27] การประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจ.. [2023-03-27] บูรณาการดำเนินงานคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-03-23] ระชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566.. [2023-03-23] ติดตามการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบฟาร์มจระเข้.. [2023-03-21] ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศหาแสดงความเป็นเจ้าของจระเข้.. [2023-03-21] ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุร.. [2023-03-09] ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี.. [2023-03-08] ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับร้าน Fishe.. [2023-03-07] งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นประจำปี 2566.. [2023-03-07] ออกหน่วยบริการเกาตรกรในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม.. อ่านทั้งหมด 

จำนวนแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จังหวัดชลบุรีมีอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้น 13 แห่ง สามารถแบ่งตามอำเภอได้ ดังนี้ 

อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ใน ตบางพระ อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ในตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ต.บึง อ.ศรีราชา

อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ต.บึง อ.ศรีราชา

อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง

อ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อยู่ในตำบลตะเคียนเตี้ย  อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง

อำเภอบ้านบึง

อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง

อำเภอเกาะจันทร์      

อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

อำเภอสัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ