•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์ฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรร...  170    ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวั...  164   ศูนย์ฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลา ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาศักย...  158  ลงพื้นที่ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ณ บ่อหลวงบึงอ้อ ...  157  ปล่อยพันธุ์ปลาชะโอน จำนวน 6,000 ตัว ณ หนองลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัด...  148  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน    135  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ และปล่อยพันธ...  124  ศูนยฯอ่างทอง ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประมงอำเภอว...  123  ลงพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ รับส...  122  ศูนย์ฯอ่างทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ และประชาชนในพื้นที่ ปล่อยพัน...  121