นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายไกรสร ระศรี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางอภิรดี เสือพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี

นักวิชาการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวรัชนีพร ศรีชุม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสาธิส พวงลำเจียก

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชยอาภา มีวัฒนา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเมธี วรวงษ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธนากร สุขสอาด

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางเนตรชนก ทรัพย์อนันต์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายวิเชียร มะลิวัลย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางฉวี วรวงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเช้า มะลิวัลย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนำโชค มะลิวัลย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิรัตน์ พุ่มพวง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธนูทอง เข็มทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประยูร โพนทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพงษ์ พวงทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไพฑูรย์ งอบโคกกรวด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายณรงณ์ศักดิ์ ด้วงคำจันทร์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญธรรม เข็มทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภิเชษฐ์ ทรัพย์อนันต์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางประยงค์ อยู่นัยเนตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายบุญชอบ ครุตปิยะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรณิชา สุขโขเจริญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญแก้ว ขลิบเทศ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมพร สอนปัน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางนภัทสร ทรัพย์นิมิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสมัชชา มหาวิจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางทองเพียร มะลิวัลย์

คนงานประมง
    
นายยวงสุริยา คุ้มครอง

คนงานประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

 หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140    sf-aongthong@hotmail.com   035-699017,098-8316316   035-699018   แฟนเพจ