การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2564  

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |  อ่าน: 305 ครั้ง


1.นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

2.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

3. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5.นายประภัทร์ ทองดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน