การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2563 

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |  อ่าน: 321 ครั้ง


1.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ

2. นายเดชณรงค์ โพธิ์ศรีตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน