ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดระยอง

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (1,587)  การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,266) ...ประชาสัมพันธ์... รายละเอียดการสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ .. (735) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19.. (732) 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (731) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (720) 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (695) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกอากาศรายการวิทยุ “รายการร่วมคิด ร่วมทำ.. (674) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมวิถีวิตกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน-แกลง 1 .. (623) 21. ท่าเทียบเรือประมง.. (595)