7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

21. ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-26 ] 20. สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-26 ] 19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-26 ] 18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ปี 2564 [2020-02-26 ] 17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-26 ] 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-26 ] 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-26 ] 14. จำนวนศูนย์เรียนรู้ [2020-02-26 ] 13. จำนวนประมงอาสา [2020-02-26 ] 12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-26 ] 11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-26 ] 9. จำนวนแปลงใหญ่ [2020-02-26 ] 8. จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-26 ] 7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ  [2020-02-26 ] 5 - 6 จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2020-02-26 ] 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-26 ] 3. จำนวน ทบ.3 [2020-02-26 ] 2. จำนวน ทบ.2 [2020-02-26 ] 1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ  

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 332 ครั้ง