19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่


19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 

 ติดต่อเรา  ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน