บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
โดย นายเกรียงไกร แสงทา นายท้ายเรือ ส 2  พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย
ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงและประชาสัมพันธ์เรื่องฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ ใน
บริวเณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และลำน้ำสาขา ในท้องที่ อ.สามเงา จ.ตาก
ผลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจยึดข่ายลอย และเบ็ดราว พร้อม นำส่งพนักงานสอบสวน
สภ. สามเงา จ.ตาก ดำเนินคดีต่อไป

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2563  นปจ.เขื่อนภูมิพล ตาก ศปจ. ภาคเหนือ (พิษณุโลก)  
กองตรวจการประมง กรมประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
ออกสำรวจข้อมูล CEUP (Catchper Unit Effort) ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
พร้อมประชาสัมพันธ์ เรื่องฤดูปลาน้ำจืดมีไข่

         วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๓  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ  (พิษณุโลก)  กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 3 นาย                 ออกปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ต.ป่ามะม่วง     อ.เมือง จ.ตาก

ผลการปฏิบัติงาน –จัดทำป้ายเขตอนุรักษ์ ใหม่ แทนของเดิมที่ชำรุด