ปฏิบัติหน้าที่จัดเวที

ปฏิบัติหน้าที่จัดเวที 

 เผยเเพร่: 2020-02-01  |  อ่าน: 302 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องที่บ้านห้วยหินดำ ม.3 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน