ปฏิบัติหน้าที่ อบรมยุวประมง


ปฏิบัติหน้าที่ อบรมยุวประมง 


วันที่ 30 -31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนภูมิพล ตาก ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร ยุวประมง รุ่นที่32 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 691/2 ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน เข้าร่วมฝึกอบรม