การปฏิบัติงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 13-15 มกราคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) โดยนายเทพนคร ดอนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หัวหน้าชุด พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก เขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก
ผลการปฏิบัติงาน ออกตรวจพื้นที่พื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล  ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง พระราชกำหนดการทำประมงพ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับชาวประมงในทำการประมงในพื้นที่ และได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน