การปฏิบัติงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กองตรวจการประมง กรมประมง โดย              นายเทพนคร ดอนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ผลการปฏิบัติงาน ได้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ให้ชาวประมงได้รับทราบ พร้อมได้สอบถามข้อมูลกับประธานกลุ่มจับปลาบึกในเขตพื้นที่ จังหวัดลำพูน ในการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิด