การปฏิบัติงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่  ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล (เชียงใหม่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายชูศักดิ์ ทับพรหม ตำแหน่ง นายท้ายเรือส๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๕ นาย ออกปฏิบัติการตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก  

 ผลการปฏิบัติงาน  ไม่พบผู้กระทำความผิด และได้ไปประชุมกับกลุ่มจับปลาบึกพร้อมทั้งสำรวจชาวประมงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน